+421 366 310 270 info@nakazdomzalezi.sk

Daruj Vianoce

V našom združení chceme povzbudzovať jednotlivých kresťanov a miestne cirkevné zbory k osobnému zdieľaniu radostnej zvesti o Božej láske so susedmi, priateľmi, kolegami, spolužiakmi, známymi i neznámymi, ktorí Pána Boha ešte osobne nepoznajú. Vianoce, kedy slávime narodenie Božieho syna, sú k tomu jedinečnou príležitosťou. Preto v tomto čase vytvárame viaceré alternatívy vianočných pohľadníc, ktoré sa líšia grafickým dizajnom a štýlom komunikovania evanjelia. Môžete ich darovať ľuďom vo vašom okolí, priložiť k vianočným darčekom alebo rozdať do schránok vo vašej obci či v meste, na sídlisku.

V rokoch 2019 a 2020 nás potešil veľký záujem medzi kresťanmi z rôznych cirkevných spoločenstiev (Evanjelická cirkev, Cirkev bratská, Bratská jednota baptistov, Apoštolská cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev) po celom Slovensku.

Ak by ste mali záujem zapojiť sa do tohto vianočného projektu počas budúcich Vianoc, píšte na: marcela@nakazdomzalezi.sk. O aktuálnej ponuke budeme v predvianočnom čase radi informovať i vás.

Ľudia potrebujú Boha.
Sme povolaní niesť Jeho svetlo
do sveta, kde sa zlé zdá byť dobrým,
kde je toľko ustarostených, zlomených a stratených sŕdc.

NÁŠ TÍM

VÍZIA A MISIA

PARTNERI

INFOLIST

HISTÓRIA

LITERATÚRA

VEĽKONOČNÉ POHĽADNICE

DUCHOVNÉ CVIČENIA

DUCHOVNÝ KOUČING

NAŠE NOVINY

PODCAST

KURZ PASCHÁLNEJ VEČERE

MENEJ NÁBOŽENSTVA,
VIAC LÁSKY

PODPORUJEME/
SPOLUPRACUJEME

REFERENCIE

FORMULÁR

INFO

MAPA

NAPÍŠTE NÁM