+421 366 310 270 info@nakazdomzalezi.sk

Náš tím

Dobrá správa o Božej láske ľuďom, ktorí o nej nevedia.

CHCEME DOSTAŤ DOBRÚ SPRÁVU O BOŽEJ LÁSKE K ĽUĎOM, KTORÍ O NEJ NEVEDIA.

CHCEME POMÔCŤ KRESŤANOM VEDIEŤ S  RADOSŤOU A PRIRODZENE HOVORIŤ O ICH VIERE A VZŤAHU S ABSOLÚTNOM.

Sami sme prežili hlboké presvedčenie o pravdivosti a láske Boha k nám a ku svetu. Vieme, že tento boží dotyk bytostne mení človeka zvnútra a má potenciál meniť celú spoločnosť. Vieme, že keď človek zdvihne zrak a obráti ho k Bohu, nachádza svoju pravú identitu. Ľudský potenciál sa v tomto vzťahu napĺňa. Vzťah človeka a jeho Stvoriteľa je zdrojom zdravej duše, správnych motívov a zdravých vzťahov s ostatnými. Už aj po najjemnejšom zakúsení dotyku zdroja bytia, človek zažíva autentické presvedčenie, že nič iné nemá taký význam hľadať a objavovať, ako túto skúsenosť. Túto existenciálnu premenu chceme pomáhať hľadať a objavovať všetkým, ktorý ju ešte nezakúsili.

Naše úsilie stojí na báze rešpektu k slobode každého jednotlivca. Cestu k viere a Životu vidíme ako proces, ktorý sa môže formovať len v prostredí tejto slobody.

Partneri

Every home - Partner organizácie Na každom záleží

Every Home, bývalé Every Home for Christ (EHC) je už dlhé roky našim hlavným partnerom aj podporovateľom. Every Home je medzinárodná organizácia so sídlom v Colorado Springs, no s pobočkami vo viac než 150 krajinách. Už vyše 75 rokov pomáha kresťanom po celom svete aktívne šíriť dobrú zvesť evanjelia do každej domácnosti až do posledných končín zeme.

Licht im Osten - Partner organizácie Na každom záleží

Licht im Osten (LIO) je vyše storočná nezávislá nezisková organizácia, ktorá prináša svetlo a nádej do Ruska, krajín východnej Európy a centrálnej Ázie pomocou kresťanských dobrovoľníkov. LIO pomáha najmä distribúciou humanitárnej pomoci a literatúry.

Infolist

História

NÁŠ TÍM

VÍZIA A MISIA

PARTNERI

INFOLIST

HISTÓRIA

LITERATÚRA

VEĽKONOČNÉ POHĽADNICE

DUCHOVNÉ CVIČENIA

DUCHOVNÝ KOUČING

NAŠE NOVINY

PODCAST

KURZ PASCHÁLNEJ VEČERE

MENEJ NÁBOŽENSTVA,
VIAC LÁSKY

PODPORUJEME/
SPOLUPRACUJEME

REFERENCIE

FORMULÁR

INFO

MAPA

NAPÍŠTE NÁM