+421 366 310 270 info@nakazdomzalezi.sk

Menšinové projekty

Na jeseň 2020 sme spustili dvojročné projekty, zamerané na špecifické cieľové skupiny. Naším cieľom bolo podporiť existujúci misijný potenciál kresťanov, ktorí už fungujú v nejakej službe. V súčasnosti podporujeme:

  • rómsky zbor v Sabinove pod vedením manželov Kalejových, ktorí svojím pôsobením reálne menia obraz rómskej komunity nielen v mieste svojho pôsobenia. Ich online kázne majú nadpriemernú sledovanosť, dávno prekročili hranice a medzi sledujúcich nepatria len Rómovia. Nestarajú sa však len o potreby ducha, ale aj bytia ako takého. Veď v skutkoch lásky sa Kristus reflektuje v tej najvyššej možnej miere. Je úžasné sledovať, ako si ich Pán používa a mení životy tých, ktorých žiaden sociálny či politický systém nevedel zmeniť. Primárne podporujeme uskutočňovanie projektov pre deti a taktiež osobnú evanjelizáciu v iných rómskych osadách.

 

  • prácu Jozefa Demjana s manželkou v rómskych komunitách v okolí Lučenca, Detvy a Cinobane, ktorý sa zaoberá tými najchudobnejšími, vedie ich k viere, učí ich finančnej gramotnosti, ako sociálny pracovník im radí prakticky pomáha v sociálnej oblasti a poskytuje i pastoračné poradenstvo.

 

  • Mareka Valdu v Děčíne, ktorého srdce horí pre Krista a stratených ľudí. So svojou manželkou sa už dlhé roky venujú evanjelizácii a výchove učeníkov. Vedie spoločenstvo, kam chodia Rómovia, ľudia inej národnosti a tiež Nerómovia. Sú to zväčša mladí ľudia a deti zo slabších sociálnych pomerov. Marek duchovne vedie túto komunitu, intenzívne sa venuje jej rôznym potrebám a zvestovaniu evanjelia v meste.

NÁŠ TÍM

VÍZIA A MISIA

PARTNERI

INFOLIST

HISTÓRIA

LITERATÚRA

VEĽKONOČNÉ POHĽADNICE

DUCHOVNÉ CVIČENIA

DUCHOVNÝ KOUČING

NAŠE NOVINY

PODCAST

KURZ PASCHÁLNEJ VEČERE

MENEJ NÁBOŽENSTVA,
VIAC LÁSKY

PODPORUJEME/
SPOLUPRACUJEME

REFERENCIE

FORMULÁR

INFO

MAPA

NAPÍŠTE NÁM